برنامه شماره ۷۸۳ گنج حضور

برنامه شماره ۷۸۳ گنج حضور

برنامه شماره ۷۸۳ گنج حضور با اجرای جناب آقای پرویز شهبازی که از طریق تلویزیون گنج حضور در تاریخ  ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ - ۹ مهر ۱۳۹۸ انجام شده است. این بصورت فرمت های زیر نیز قابل مطالعه و بهره برداری توسط علاقمندان می باشد. PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۳۸ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1938, Divan e Shams   نازنینی را رها کن با شهانِ نازنین نازِ گازُر(۱) برنتابد آفتابِ راستین سایه خویشی، فنا شو ...

برنامه شماره ۷۵۱ گنج حضور

برنامه شماره ۷۵۱ گنج حضور

[caption id="attachment_30552" align="alignnone" width="900"] برنامه شماره ۷۵۱ گنج حضور[/caption] از بدی ها آن چه گویم، هست قصدم خویشتن زآنکه زَهری من ندیدم در جهان چون خویشتن برنامه شماره ۷۵۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا: ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ ـ ۳۰ بهمن   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت   PDF ،تمامی اشعار این برنامهAll Poems, PDF Format     مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۶۹   Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1969, Divan e Shams از بدی ها آن چه گویم، هست قصدم خویشتن زآنکه زَهری من ندیدم در جهان چون خویشتن گر اشارت ...

برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا: ۲۱ می ۲۰۱۸ ـ ۱ خرداد PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۲۸ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1628, Divan e Shams   دیده از خلق ببستم، چو جمالش دیدم مستِ بخشایشِ او گشتم و جان بخشیدم جهتِ مُهرِ سلیمان همه تن موم شدم وز پیِ نور شدن مومِ مرا مالیدم رایِ(۱) او دیدم و رایِ کژِ خود افکندم نایِ او گشتم و هم بر لبِ او نالیدم او به ...

برنامه شماره ۷۱۱ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۱ گنج حضور

  برنامه شماره ۷۱۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا: ۱۴ می ۲۰۱۸ ـ ۲۵ اردیبهشت PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format     مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۹۳۴ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2934, Divan e Shams گفتی شکار گیرم، رفتی شکار گشتی گفتی قرار یابم، خود بی‌قرار گشتی خِضرت چرا نخوانم، کآبِ حیات خوردی؟ پیشت چرا نمیرم، چون یارِ یار گشتی؟ گِردت چرا نگردم، چون خانه خدایی؟ پایت چرا نبوسم، چون پایدار گشتی؟ جامت چرا ننوشم، چون ساقیِ وجودی؟ نُقلَت چرا نچینیم، چون قندبار ...

برنامه شماره ۷۰۰ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۰ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ ـ ۸ اسفند PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۹۳۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 931, Divan e Shams مَها به دل نظری کن که دل تو را دارد به روز و شب به مراعاتت اِقتِضا(۱) دارد ز شادی و ز فَرَح در جهان نمی‌گنجد دلی که چون تو دلارامِ خوش لِقا(۲) دارد ز آفتابِ تو آن را که پشت گرم شود چرا دلیر نباشد؟ ...

برنامه شماره ۶۹۵ گنج حضور

برنامه شماره ۶۹۵ گنج حضور

برنامه شماره ۶۹۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸ ـ ۳ بهمن   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۸۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 81, Divan e Shams ای ساقی جان پر کن آن ساغرِ پیشین را آن راه زنِ دل را، آن راه بُرِ(۱) دین را زان می که ز دل خیزد، با روح درآمیزد مَخمُور کند جوشَش مر چشمِ خدابین را آن بادهٔ انگوری مر امّتِ عیسی را وین بادهٔ منصوری(۲) مر امّتِ یاسین(۳) را خُمهاست از آن باده، خُمهاست از این ...

برنامه شماره ۶۹۳ گنج حضور

برنامه شماره ۶۹۳ گنج حضور

  برنامه شماره ۶۹۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۸ ژانویه ۲۰۱۸ ـ ۱۹ دی PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۸۱۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1814, Divan e Shams عشقِ تو آورد قَدَح پُر ز بلایِ دلِ من گفتم: می می نخورم، گفت: برای دلِ من(۱) داد میِ معرفتش، با تو بگویم صفتش تلخ و گُوارنده(۲) و خوش، همچو وفای دلِ من از طرفی روحِ امین(۳) آمد و ما مست چنین پیش دویدم که ببین کار و کیای(۴) دلِ من گفت ...

برنامه شماره ۶۹۴ گنج حضور

برنامه شماره ۶۹۴ گنج حضور

برنامه شماره ۶۹۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ ـ ۲۶ دی   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۸۳۹  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1839, Divan e Shams واقعه‌ای(۱) بدیده‌ام لایقِ لطف و آفرین خیز، مُعَبِّرُالزَمان(۲)، صورتِ خوابِ من ببین خواب بدیده‌ام قمر، چیست قمر به خواب در؟ زانکه به خواب حل شود آخرِ کار و اولین آن قمری که نورِ دل زوست گهِ حضورِ دل تا ز فروغ و ذوقِ دل روشنی است بر جَبین(۳) یَومَئِذٍ مُسْفِرَهٌ ضاحِکَهٌ*۱ بُوَد چنان ناعِمَهٌ ...

برنامه شماره ۶۹۳ گنج حضور

برنامه شماره ۶۹۳ گنج حضور

برنامه شماره ۶۹۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۸ ژانویه ۲۰۱۸ ـ ۱۹ دی PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۸۱۴  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1814, Divan e Shams عشقِ تو آورد قَدَح پُر ز بلایِ دلِ من گفتم: می می نخورم، گفت: برای دلِ من(۱) داد میِ معرفتش، با تو بگویم صفتش تلخ و گُوارنده(۲) و خوش، همچو وفای دلِ من از طرفی روحِ امین(۳) آمد و ما مست چنین پیش دویدم که ببین کار و کیای(۴) دلِ من گفت که: ...

برنامه شماره ۶۹۱ گنج حضور

برنامه شماره ۶۹۱ گنج حضور

  برنامه شماره ۶۹۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی  ۱۳۹۶ تاریخ اجرا: ۲۵ دسامبر ۲۰۱۷ ـ ۵ دی PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۳۰۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2306, Divan e Shams ناموس مکن(۱) پیش آ، ای عاشقِ بیچاره تا مردِ نظر باشی، نی مردمِ نَظّاره(۲) ای عاشقِ اِلّاهُو، ز استاره(۳) بگیر این خو خورشید چو درتابد، فانی شود اِستاره آن‌ها که قوی دستند، دست تو چرا بستند؟ زیرا تو کنون طفلی وین عالم گهواره چون دُرِّ سخن‌ها سُفت وَ الاَرضَ مِهاداً* گفت ای میخِ زمین ...