عدم تحمل عواطف منفی- بخش پنجم

عدم تحمل عواطف منفی- بخش پنجم

?♦️روش های گریز از ناراحتی و پریشانی همانطور که قبلاً ذکر شد، علامت روشن عدم تحمل پریشانحالی هنگامی است که شخص شدیداً به گریز یا رهایی از عواطف پریشان کننده متوسل می شود. این کار میتواند به روش های مختلفی انجام شود، و هریک نیز میتواند به مشکلات قابل ملاحظه ای در زندگی فرد ختم بشوند. ?اولین شیوه گریز از ناراحتی و پریشانی، پرهیز کردن است یک شیوه عدم تحمل پریشانی،ازطریق پرهیزیا دوری کردن خودرا نشان می دهد. پرهیزکردن  اشکال بسیارزیادی می تواند داشته ...

چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟-بخش سوم

چه چیزهایی باعث حفظ نگرانی می شوند؟-بخش سوم

افراد نگران بطور معمول دارای الگوهای خاصی ازتفکر و رفتار هستند که ناخوئاسته و بصورت اتوماتیک باعث حفظ و نگهداری نگرانی می شوند. این الگوهای بقدری طبیعی بنظر می رسند که حتی خیلی از این افراد حاضر نیستند راجع به بیاندیشند و یا آنرا از ذهن و رفتارشان پاکسازی نمایند. در  مطالبی زیر سعی میکنیم شما را با این سیستم حفظ و نگهداری نگرانی آشنا می سازیم:   ??باورهای منفی درباره نگرانی   خیلی از افراد نگران نسبت به نگرانی خودشان افکار و باورهای منفی ...

چگونه اختلال پانیک ماندگار و تثبیت می شود؟-بخش ششم

چگونه اختلال پانیک ماندگار و تثبیت می شود؟-بخش ششم

هنگامی که اختلال پانیک شروع می شود، چندین فاکتور برای نگهداری از آن دست به دست هم میدهند: ?حساسیت اضطرابی و تمرکز روی واکنش های  درونی بدن البته ما قبلا راجع به کیفیت تاثیرگذاری این دو فاکتوردراختلال پانیک بحث کرده ایم، بااینحال اینها به حفظ واستمرارجریان پانیک نیزکمک میکنند. هرچقدرشخصی بیشترمتقاعد شده باشدکه نشانه های اضطراب می توانند علامت حمله پانیک قریب الوقوع باشند، به همان میزان بیشتر تمایل پیدا میکند برتغییرات بدنی درونی خودش تمرکزنماید.شاید فرد بیمار قصدش این است که هشدارکافی ...

عدم تحمل پریشانی چگونه تشگیل می شود؟-بخش سوم

عدم تحمل پریشانی چگونه تشگیل می شود؟-بخش سوم

احتمالاً ترکیبی از فاکتورهای محیطی و بیولوژیکی باعث می شوند که برخی افراد نسبت به بعضی دیگر،در تحمل پریشانی عاطفی  بی تحمل تر یا نابردبارترباشند. استدلال می شود که ازنظر بیولوژیکی برخی افراد نسبت به بعضی دیگردرمقابل عواطف منفی حساس ترهستند،عواطف منفی را آسانترتحمل میکنند وبا میزان شدیدتروبرای مدت زمان طولانی تری  با آن کنار می آیند. احتمال دارد تجربیات جریان رشد دوران کودکی، نوجوانی و زندگی بزرگسالی، نحوه ارتباط و برخورد شما با عواطف را شکل بدهند. بعضی از مردم شاید روش ...