آموزش برخی تکنیک های اسکی روی برف

آموزش برخی تکنیک های اسکی روی برف

[caption id="attachment_2677" align="aligncenter" width="368"] اسکی یکی از قدیمی ترین طرق مسافرت بود که بشر شناخت[/caption] شما ممکن است که فکر کنید که اسکی ورزش جدیدی است. ولی باید بدانید که اسکی یکی از قدیمی ترین طرق مسافرت بود که بشر شناخت. خود کلمه «اسکی» از کلمه ایسلندی scidth می آید که معنی«کفش برف» را می دهد. بعضی از تاریخ نویسان عقیده دارند که حتی مبدأ و پیدایش اسکی به عهد حجر باز می گردد و حجاری هائی پیدا شده که بشر ...