چپ دست ها آیا استثنایی هستند؟

چپ دست ها آیا استثنایی هستند؟

چپ دست ها آیا استثنایی هستند؟ این سئوال شما هم شاید باشد. اگر میخواهید و علاقمندید که همه موفقیت انسانها را به خصوصیات ژنتیکی و ناخواسته نسبت به دهید، مواظب باشید که خیلی ها همین فریب را خوردند. طبق تحقیقی که در سال ۲۰۰۶ توسط محققان دانشگاه لافایت انجام شده است به این نتیجه رسیده اند که تحصیلات دانشگاهی دارند ۱۰ الی ۱۵ درصد موفق تر از راست دست ها هستند و می توان گفت افرادی استثنایی هستند. از جمله افراد مشهور و موفقی که ...