این مرد با چهار همسرش در یک خانه زندگی می کنند

این مرد با چهار همسرش در یک خانه زندگی می کنند

[caption id="attachment_4787" align="aligncenter" width="400"] کودی براون Kody Brown مرد ۴۶ ساله ایست که ۴ همسر دارد![/caption] در این مطلب با مردی آشنا می شوید که در کشور آمریکا زندگی می کند و ۴ همسر دارد و همه آنها در یک خانه زندگی می کنند! این مرد به همراه ۴ همسرش در یک خانه زندگی می کنند و در مجموع ۱۷ فرزند دارند. همسر اول او مری Meri نام دارد و ۴۴ ساله است. آنها در سال ۱۹۹۰ ازدواج کردند. همسر دوم کودی براون, ...