قوانین رژیمی سخت گیرانه و چاق کننده

قوانین رژیمی سخت گیرانه و چاق کننده

[caption id="attachment_9645" align="aligncenter" width="199"] قوانین و مقررات چاق کننده رژیم های غذایی سخت گیرانه[/caption] رژیم های غذایی کارایی ندارند و این واقعیت را همه مردم با گوشت و پوست خود لمس می کنند. اما چرا با وجود تجربیات واقعی از ناکارامدی این شیوه، همچنان مردم خاطرخواه رژیم های غذایی هستند و از قوانین و مقررات آنها پیروی میکنند. احتمالاًخود شما هم جزو کسانی هستید که از یک یا چند نسخه رژیمی دنباله روی کرده اید. من در این مبحث قصد دارم شما را ...