داشتن خوابی آرام با چند تمرین یوگا

داشتن خوابی آرام با چند تمرین یوگا

  اگر شما هم جزء افرادی هستید که شب ها به سختی خوابتان می برد و مشکل بی خوابی دارید و یا حتی احتیاج به کمی آرامش قبل از خواب دارید، چند حرکت آهسته یوگا قبل از به خواب رفتن، به شما کمک خواهد کرد.انجام این حرکات پشت سر هم، قبل از خواب به شما کمک خواهد کرد که آرام شوید و راحت‌تر به خواب بروید. این حرکات را که به طور روزمره میتوانید در تخت خود انجام بدهید، به ذهن و ...