چربی سفید دربدن چطوری به چربی انرژی سوز قهوه ای تبدیل می شود؟

چربی سفید دربدن چطوری به چربی انرژی سوز قهوه ای تبدیل می شود؟

 چگونه چربی مضر سفید در بدن به چربی انرژی سوز قهوه ای تبدیل می شود؟ محققان برای اولین بار نحوه تغییر چربی مضر سفید به نوع انرژی سوز چربی قهوه ای را در انسان ها کشف کرده اند. محققان دانشگاه تگزاس آمریکا می گویند: چربی سفید در انسان ها با چاقی ارتباط دارد اما چربی قهوه ای می تواند سطح قند خون را کاهش داده و میزان سوخت و ساز بدن را افزایش دهد. در واقع چربی قهوه ای زمانی که با ...