آیا ازخودتان پرسیده اید که چرا بدن ذخیره گاه چربی هاست؟

آیا ازخودتان پرسیده اید که چرا بدن ذخیره گاه چربی هاست؟

[caption id="attachment_7697" align="aligncenter" width="400"] بدن قصد خودکشی کردن ندارد، بلکه با ذخیره سازی چربی فقط میخواهد، حیات و بقاء خودش را تضمین کند[/caption] مقدمه: یکی از اساسی ترین ویژگی بدن ما انسان ها، هوشمندی ذاتی و بیولوژیکی آن می باشد. این ویژگی ذاتاً یک فرصت مغتنم و یک میدان بزرگ برای تحقیق و کشف شیوه های درمانی بدیع و معجزه آسا برای بسیاری از بیماریهاست. متاسفانه این منطق هوشمندی ذاتی یا به اصطلاح  "منطق بیولوژیکی بدن" بوسیله دانشمندان فیزیولوژی جدی گرفته نشده  و ...