گیاهان و میوه های درمان کننده بیماری غلظت خون

گیاهان و میوه های درمان کننده بیماری غلظت خون

[caption id="attachment_7379" align="aligncenter" width="400"] افزایش تعداد گلبول های قرمز خون در واحد حجم را غلظت خون می گویند[/caption] بیماری غلظت خون به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شود که در بیماری غلظت خون اولیه، تولید گلبول‌های قرمز خون توسط سیستم خون ساز بدن به صورت خودکار بالاست. افزایش تعداد گلبول های قرمز خون در واحد حجم را غلظت خون می گویند. در این حالت هموگلوبین‌ خون بیمار بیشتر از یک فرد عادی است. به این معنی که هموگلوبین بالاتر از ۱۸ ...