انتظار شکست در برنامه معالجه اختلال دو قطبی!(22)

انتظار شکست در برنامه معالجه اختلال دو قطبی!(22)

[caption id="attachment_28168" align="aligncenter" width="400"] وقتی شما دائماً درون صندوق افکارتان باشید، مشکلات بسیار بسیار بزرگتر از آنچیزی که واقعاً هستند، بنظر خواهند رسید.[/caption] یاد آوری این نکته برای خودتان مفید میتواند باشد که اکثرافراد درطول ایام زندگی روزمره، دارای دقایق وساعات شکننده وغم انگیز و ناراحت کننده هستند، که در آن لحظات مقابله با دردسرهای زندگی، بسیارسنگین و سخت می شود. و این بخشی از مقتضیات اجتناب ناپذیر زندگی انسانی است!   بدین منوال، درهر زمانی و درهر کاری که دنبال کنید، احتمال ...