چاقی کودک بیشتر به دلیل پرخوری کودک و عدم تحرک کافی او است

چاقی کودک بیشتر به دلیل پرخوری کودک و عدم تحرک کافی او است

[caption id="attachment_8923" align="aligncenter" width="360"] چاقی کودک بیشتر به دلیل پرخوری کودک و عدم تحرک کافی او است[/caption] چاقی کودک بیشتر به دلیل پرخوری کودک و عدم تحرک کافی او است چاقی کودکان مشکلی است که حتی در کشورهای پیشرفته وجود دارد. چاقی در دوران کودکی ممکن است منجر به وقوع بیماری های خطرناک و تهدید کننده شود و پیامدهای روانی منفی داشته باشد. علت چاقی در کودکان معمولاً شامل مصرف غذاهای ناسالم، کمبود فعالیت های فیزیکی و پرتحرک و الگوهای غذایی نامناسب خانواده است. افزایش ...