مضرات خرما را در مقابل فواید آن قرار دهید!

مضرات خرما  را در مقابل فواید آن قرار دهید!

مضرات خرما قابل انکار و کتمان نیست ولی با اینحال  خرما از جمله مواد غذایی است که دارای ارزش غذایی بالایی است و بسیار مصرف آن توصیه میشود اما باید بدانید این ماده مغذی نیز دارای مضراتی است که در این مطلب به آن پرداخته ایم. مضرات خرما در ایجاد مشکلات شکمی خود خرما ممکن است باعث مشکلات شکمی نشود – مگر آنکه به آن سولفیت اضافه شده باشد – که امروزه بسیار رایج است. سولفیت‌ها ترکیب‌های شیمیایی هستند که به میوه‌های ...