چاقی روز افزون کودکان، تهدید جدی برای آینده

چاقی روز افزون کودکان، تهدید جدی برای آینده

[caption id="attachment_28639" align="aligncenter" width="400"] 20 تا 25 درصد دانش آموزان در مناطق مختلف کشور دچار چاقی یا اضافه وزن هستند.[/caption] مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طی دو دهه گذشته همزمان با کاهش بیش از 50 درصدی سوء تغذیه ( کم وزنی و کوتاه قدی) کودکان در کشور، شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان ایرانی دو برابر شده است. زهرا عبداللهی نسبت به روند افزایشی شدید چاقی و اضافه وزن در کودکان هشدار داد و ...