گنج حضور ، برنامه شماره ۷۶۷

گنج حضور ، برنامه شماره ۷۶۷

گنج حضور برنامه ایست  تلویزیونی که توسط آقای پرویز شهبازی اجرا می شود. گنج حضور اختصاص دارد به توضیح معنی ابیات غزلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی براساس نظریه هوشیاری الهی. برنامه صوتی شماره ۷۶۷ گنج حضور با اجرای پرویز شهبازی در تاریخ  ۱۳۹۸ تاریخ اجرا: ۱۰ جون ۲۰۱۹ ـ ۲۱ خرداد   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۶۱۵ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۶۱۵, Divan e Shams خواب از پیِ آن آید، تا عقلِ تو بستاند دیوانه کجا خُسبد؟ دیوانه چه شب ...

طَمَعَ خامست، آن مخورای پسر…

طَمَعَ خامست، آن مخورای پسر…

طمع ورزیدن نابجا وبی قاعده و قانون در چیزی را مولانا موجب بیماری به حساب می آورد طمع  خامست، آن مخور ای پسر خام خوردن علت آرد در بشر طمع ورزیدن نابجا وبی قاعده و قانون در چیزی را مولانا موجب بیماری به حساب می آورد. و مخاطبش پسر بعنوان سمبل انسان بی تجربه وکم اطلاع است که معمولاً طمع چیزهای خام را در سر می پرورد. همانطور که در ایام ماضی مردم بخاطر خوردن مواد غذایی خام مثلاً‌میوه و سبزیجات و گوشت ...

برنامه شماره ۷۵۱ گنج حضور

برنامه شماره ۷۵۱ گنج حضور

[caption id="attachment_30552" align="alignnone" width="900"] برنامه شماره ۷۵۱ گنج حضور[/caption] از بدی ها آن چه گویم، هست قصدم خویشتن زآنکه زَهری من ندیدم در جهان چون خویشتن برنامه شماره ۷۵۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا: ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ ـ ۳۰ بهمن   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت   PDF ،تمامی اشعار این برنامهAll Poems, PDF Format     مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۹۶۹   Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1969, Divan e Shams از بدی ها آن چه گویم، هست قصدم خویشتن زآنکه زَهری من ندیدم در جهان چون خویشتن گر اشارت ...

برنامه شماره ۷۱۳ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۳ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا:  ۲۸ می ۲۰۱۸ ـ ۸ خرداد   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format         مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۱۹۷ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1197, Divan e Shams   اگر آتش است یارت، تو برو در او همی‌سوز به شبِ فراق سوزان تو چو شمع باش تا روز تو مخالفت همی‌کش، تو موافقت همی‌کن چو لباسِ تو درانند، تو لباسِ وصل می‌دوز به موافقت بیابد تن و جان سماعِ جانی ز رباب و دفّ و ...

برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا: ۲۱ می ۲۰۱۸ ـ ۱ خرداد PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۲۸ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1628, Divan e Shams   دیده از خلق ببستم، چو جمالش دیدم مستِ بخشایشِ او گشتم و جان بخشیدم جهتِ مُهرِ سلیمان همه تن موم شدم وز پیِ نور شدن مومِ مرا مالیدم رایِ(۱) او دیدم و رایِ کژِ خود افکندم نایِ او گشتم و هم بر لبِ او نالیدم او به ...

برنامه شماره ۷۱۱ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۱ گنج حضور

  برنامه شماره ۷۱۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا: ۱۴ می ۲۰۱۸ ـ ۲۵ اردیبهشت PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format     مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۹۳۴ Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2934, Divan e Shams گفتی شکار گیرم، رفتی شکار گشتی گفتی قرار یابم، خود بی‌قرار گشتی خِضرت چرا نخوانم، کآبِ حیات خوردی؟ پیشت چرا نمیرم، چون یارِ یار گشتی؟ گِردت چرا نگردم، چون خانه خدایی؟ پایت چرا نبوسم، چون پایدار گشتی؟ جامت چرا ننوشم، چون ساقیِ وجودی؟ نُقلَت چرا نچینیم، چون قندبار ...

برنامه شماره ۷۱۰ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۰ گنج حضور

برنامه شماره ۷۱۰ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا:  ۷ می ۲۰۱۸ ـ ۱۸ اردیبهشت   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۲۹  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۱۶۲۹, Divan e Shams دل چه خورده‌ست عجب دوش که من مَخمورم(۱)؟ یا نمکدانِ که دیده‌ست که من در شورم؟ هر چه امروز بریزم، شکنم، تاوان نیست هر چه امروز بگویم، بکنم، معذورم بوی جان هر نَفَسی از لبِ من می آید تا شکایت نکند جان که ز جانان دورم گر نهی ...

برنامه شماره ۷۰۹ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۹ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۹ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا:  ۳۰ آوریل ۲۰۱۸ ـ ۱۱ اردیبهشت   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۲۲  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۱۶۲۲, Divan e Shams تو ز من مَلول گشتی، که من از تو ناشتابم(۱) صنما، چه می شتابی؟ که بکُشتی از شتابم تو رئیسی و امیری، دم و پندِ کس نگیری صنما چه زود سیری؟ که ز سیریَت خرابم چه شود اگر زمانی بدهی مرا امانی؟ که نه سیخ سوزد ای ...

برنامه شماره ۷۰۷ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۷ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۷ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا:  ۱۶ آوریل ۲۰۱۸ ـ ۲۸ فروردین PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۱۰۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۳۱۰۱, Divan e Shams کسی که باده خورَد بامداد زین ساقی خمارِ چشمِ خوشش بین و فهم کن باقی به ناشتاب، سعادت مرا رسید شتاب چنانکه کعبه بیاید به نزدِ آفاقی(۱) بیا، حیاتِ همه ساقیان بپیما زود شرابِ لعلِ خداییِّ خاصِ رَوّاقی(۲) هزار جامِ پر از زهر داده بود فراق رسید معدنِ تَریاق(۳) ...

برنامه شماره ۷۰۸ گنج حضور

برنامه شماره ۷۰۸ گنج حضور

  برنامه شماره ۷۰۸ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۷ تاریخ اجرا:  ۲۳ آوریل ۲۰۱۸ ـ ۴ اردیبهشت   PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۵۸  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ۳۰۵۸, Divan e Shams زبامداد درآورد دلبرم جامی به ناشتاب چشانید خام را خامی(۱) نه باده‌اش ز عَصیر(۲) و نه جامِ او ز زُجاج(۳) نه نُقلِ او چو خسیسان به قند و بادامی به بادِ باده مرا داد همچو کَه(۴) بر باد به آبِ گرم مرا کرد یار اِکرامی(۵) بسی نمودم سالوس(۶) ...