مدیریت زمان با قانون ۸۰ در ۲۰

مدیریت زمان با قانون ۸۰ در ۲۰

تنها ۲۰٪ از فعالیت‌ها منجر به تولید ۸۰٪ از بازده و نتایج به‌دست‌آمده می‌شوند مدیریت زمان با قانون ۸۰ در ۲۰ به شما این قابلیت را میدهد که بتوانید انرژی خود و وقت محدودتانرا بر روی مهمترین برنامه های زندگی متمرکز سازید. اگر در رشتهٔ دانشگاهی اقتصاد یا بازرگانی تحصیل کرده باشید، در مباحث درسی‌تان با قانون بیست هشتاد (۲۰/۸۰) آشنا شده‌اید؛ قانونی که از آن با نام اصل پارتو هم یاد می‌شود و مورد توجه افراد زیادی است. در غیر این صورت، احتمالا این ...