مکمل‌های غذایی اغلب برای سنین بالای ۶۰ سال می باشد

مکمل‌های غذایی اغلب برای سنین بالای ۶۰ سال می باشد

[caption id="attachment_2994" align="aligncenter" width="180"] مصرف مکمل‌هایی غذایی اغلب برای سنین بالای ۶۰ سال در نظر گرفته می‌ شود[/caption]   یک مطالعه کشوری در سال ۸۶ نشان داد که بیش از ۴۰ درصد از داروهای قاچاق، مربوط به مکمل‌ های غذایی است که به لحاظ پزشکی، مصرف و یا عدم‌ مصرف آنها ضرورتی ندارد. علت اصلی تولید مکمل‌ها نیاز انسان‌هاست و بخش زیادی از مکمل ‌های غذایی و دارویی با هدف کمک به ارتقای سلامت افراد تهیه می ‌شود و از این نظر تولید ...