مراسم عروسی در ملامحله گیلان

مراسم عروسی در ملامحله گیلان

برخی از آداب و رسوم عروسی در ملامحله قدیم و روستاهای جوار : * انتخاب دختر بعنوان عروس یا همان نشان کردن * نامزدی و قند شکنی * عروسی کوچک یا شیرینی خوران * عروسی بزرگکه البته چند برنامه کوچک و ساده ای هم از عروسی کوچک تا عروسی بزرگ برگزار می شده که می توان به جهیزیه سیاهه کردن و رونمادهی و خرده بار ، اشاره نمود. مراسم شتی بران یکی از عروسی های قدیم ملامحله  گیلان هنگامی که دختر مورد نظر پیدا شد مادر ...