گام های معالجه افسردگی : بخشش (۲۳)

گام های معالجه افسردگی : بخشش (۲۳)

گام شصت و چهارم: بخشش کلمه بخشش دقیقاً آنچیزیست که به زبان می آورید و میخوانید: ببخشید. چه کسانی را می بخشیم؟ چه کسانی ما را می بخشند؟ بخشش گاهی اوقات اینطوریست که کسی را ببخشیم یا کسی ما را ببخشد. اما اساس بخشش، مربوط به خودمان است، نه دیگری! بخشش یعنی از افکارمنفی و هیجانات منفی مرتبط با آن نسبت به خودمان و دیگری دست بکشیم. افکار منفی تنها علت اختلالات روانی و افسردگی هستند. بنابراین افکارمنفی را غیرفعال می سازیم، یا در درون آنها مستقر ...

منشاء درد و ناراحتی روانی انسان چیست؟

منشاء درد و ناراحتی روانی انسان چیست؟

  #{«درد» پیامی است که از یک محرومیت عنقریب یا فوری نیاز بیولوژیکی در موجود زنده خبرمیدهد. پیام عصبی می باشد که می گوید؛ بخشی از بدن در یک سیستم زنده، برای تامین نیازبیولوژیکی اش یا کاکرد صحیح اش دچار محرومیت یا مشکل و مانع گشته است. بنابراین درد را نباید تقبیح کنیم و از آن بگریزیم. چون درست مانند این است که بخواهیم از صدای آژیر سیستم اطفاع حریق درخانه مان فرار کنیم. یا از شنیدن صدای دزدگیر اتومبیلمان گریزان باشیم ...

تغییر کمالگرایی را از کجا شروع کنیم؟(۱۲)

تغییر کمالگرایی را از کجا شروع کنیم؟(۱۲)

آیا برای تغییر آمادگی دارم؟ شما تاکنون چندین تمرین آزمایشی انجام دادید با هدف کسب شناخت نسبت به هزینه ها و منافع کمالگرایی و عواملی که در تغییر آن دخالت دارد. اکنون وقتش رسیده تا به تصمیم گیری اساسی دست بزنیم. آیا «اکتساب» و «پیشرفت» شیوه اصلی شما برای قضاوت راجع به ارزشمندی خودتان می باشد، یا «بودن» یعنی زندگی کردن در «لحظه اکنون» و شاید عاری از اکتساب و پیشرفت؟آیا هزینه های کمالگرایی برای شما سنگین تراز منافع آن می باشد؟آیا ...

آرام باشید،شاهد باشید و رها کنید

آرام باشید،شاهد باشید و رها کنید

  آرام باشید، شاهد باشید و رها کنید وقتی را برای سفر به درون تان اختصاص بدهید. راه حل مشکلات خود را در همانجا پیدا میکنید. اکثرما با حجم زیادی از کارها و فعالیت ها در طول روز مواجه هستیم. بنابراین فرصتی پیدا نمی کنیم که با خرد درونی، آرامش، سکون و احساس رضایتمندی و شادمانی عمیق درونی اتصال و تماس برقرار کنیم. با اجرای این تمرین شما میتوانید دقایقی را برای تماس و ارتباط با درون و لحظه حال و اکنون بیابید. تمرین ...