برنامه شماره ۶۳۵ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

برنامه شماره ۶۳۵ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

? آنچه تو در آینه بینی عیان ?پیر، اندر خشت بیند بیش از آن ?پیر، ایشان اند کین عالم نبود ?جان ایشان بود در دریای جود ?پیش ازین تن عمرها بگذاشتند ?پیشتر از کشت بُر برداشتند     برنامه شماره ۶۳۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶ ـ ۹ آذر PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۶۷۰  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1670, Divan e Shams ما به خرمنگاه جان بازآمدیم جانب شه همچو شهباز آمدیم سیر گشتیم از غریبی و فراق سوی اصل و سوی آغاز ...

تفسیر اشعار مولانا و حافظ (گنج حضور)بخش-۸

تفسیر اشعار مولانا و حافظ (گنج حضور)بخش-۸

[caption id="attachment_4565" align="aligncenter" width="400"] در این رقص و در این های و در این هو میان ماست گردان میر مه رو[/caption] تفسیر این اشعار توسط پرویز شهبازی     PDF ،تمامی اشعار این برنامه مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۱۸۸ در این رقص و در این های و در این هو میان ماست گردان میر مه رو اگر چه روی می‌دزدد ز مردم کجا پنهان شود آن روی نیکو؟! چو چشمت بست آن جادوی استاد درآ در آب جو و آب می‌جو تو گویی:« کو و کو؟» او نیز سر را به ...