یکی جزو جهان خود بی مرض نیست

یکی جزو جهان خود بی مرض نیست

برنامه شماره ۳۲۷ گنج حضور یکی جزو جهان خود بی مرض نیست طبیب عشق را دُکان کدامست ***{هیچ انسانی در این دنیا بدون درد و مرض نیست. کجاست آدرس مطب طبیب عشق که بتواند این دردها را درمان کند. همه انسان بواسطه هم هویت شدگی با جهان فانی که هر لحظه دچار تغییر و دگرگونی می شود، گرفتار ترس و نگرانی هستند. همه انسان بواسطه اینکه از تصاویر ذهنی خویش از جهان، انرژی و زندگی میخواهند که در آنها وجود ندارد، دچار یاس ...

تفسیر غزلیات دیوان شمس، برنامه شماره ۶۵۴ گنج حضور

تفسیر غزلیات دیوان شمس، برنامه شماره ۶۵۴ گنج حضور

?خانهٔ سَر،جمله پر سودا بود ?صَدر،پر وسواس و پر غوغا بود ?باقی اعضا ز فکر آسوده‌اند ?و آن صدور از صادران فرسوده‌اند ?در خَزان و بادِ خوفِ حق گریز ?آن شقایق‌های پارین را بریز   برنامه شماره ۶۵۴ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۶تاریخ اجرا: ۱۰ آوریل ۲۰۱۷ ـ ۲۲ فروردین PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۱۸۶  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 2186, Divan e Shams خداوندا، چو تو صاحب قِران(۱) کو؟ برابر با مکانِ تو مکان کو؟ زمان محتاج و مسکینِ تو باشد تو را حاجت به دوران ...

برنامه شماره ۶۴۵ گنج حضور،اگر تو شیخ شیوخی، وگر…!

برنامه شماره ۶۴۵ گنج حضور،اگر تو شیخ شیوخی، وگر…!

اگر تو شیخ شیوخی، وگر مریدستی تو خویش درد گمان برده‌ای، و درمانی تو خویش قفل گمان برده‌ای، کلیدستی اگر ز وصف تو دزدم، تو شَحنه عقلی وگر تمام بگویم، ابا یزیدستی دریغ از تو که در آرزوی غیری تو   برنامه شماره ۶۴۵ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۶ فوریه ۲۰۱۶ ـ ۱۹ بهمن   PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۸۱  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 3081, Divan e Shams تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟ مرا چه می‌نگری کژ؟ به شب خریدستی؟ چه ...

برنامه شماره ۶۴۳ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

برنامه شماره ۶۴۳ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس

?آن جا روم، آن جا روم، بالا بدم بالا روم ?بازم رهان، بازم رهان، کاین جا به زنهار آمدم ?من نور پاکم ای پسر، نه مشت خاکم مختصر ?آخر صدف من نیستم، من دُرِّ شَهوار آمدم ?یارم به بازار آمده ست، چالاک و هشیار آمده ست ?ور نه به بازارم چه کار؟ وی را طلبکار آمدم     برنامه شماره ۶۴۳ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ ـ ۵ بهمن     PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۷۸  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# ...

برنامه شماره ۶۱۶ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس!

برنامه شماره ۶۱۶ گنج حضور،تفسیر غزلیات دیوان شمس!

?در میان روز گفتن:روز کو؟ ☀️خویش رسوا کردن است ای روزجو ?صبر و خاموشی جَذوبِ رحمت است ☀️وین نشان جستن نشان علت است ?اَنْصِتُوا بپذیر تا بر جان تو ☀️آید از جانان جزای اَنْصِتُوا     برنامه شماره ۶۱۶ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۶ ـ ۲۹ تیر    PDF متن نوشته شده برنامه با فرمت PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۸۱۶ Rumi (Molana Jalaleddin) Poem (Qazal) # 816, Divan e Shams خلق می‌جنبند، مانا(۱) روز شد روز را جان بخش، جانا روز شد چند ...

برنامه شماره ۶۰۱ گنج حضور تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا

برنامه شماره ۶۰۱ گنج حضور تفسیر دیوان شمس و مثنوی معنوی مولانا

[caption id="attachment_2823" align="aligncenter" width="400"] یکی لحظه از او دوری نباید کز آن دوری خرابی‌ها فزاید[/caption] برنامه شماره ۶۰۱ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی ۱۳۹۵ تاریخ اجرا: ۴ آوریل ۲۰۱۶ ـ ۱۷ فروردین     PDF، تمامی اشعار این برنامه مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۶۸۲ یکی لحظه از او دوری نباید کز آن دوری خرابی‌ها فزاید تو می‌گویی که بازآیم چه باشد؟! تو بازآیی اگر دل در گشاید بسی این کار را آسان گرفتند بسی دشوارها آسان نماید چرا آسان نماید کار دشوار؟ که تقدیر از کمین عقلت رباید به هر حالی که باشی پیش ...