عزت نفس ضعیف : به چالش کشیدن خود ارزیابیهای منفی(۱۸)

عزت نفس ضعیف : به چالش کشیدن خود ارزیابیهای منفی(۱۸)

یکی از شیوه های برطرف کردن خود ارزیابی منفی به چالش کشیدن آن و سپس پرورش خود ارزیابی متعادل میباشد، همان کاری که درمورد انتظارات سو دار انجام دادیم فراموش نکنید که افکار و خود ارزیابی ها ازجنس عقیده، قضاوت و رای هستند، نه از جنس واقعیت. بنابراین هرچیزی که محصول ذهن باشد، باید مورد سئوال قرار گیرد و پذیرش کورکورانه آن قابل قبول نیست، و چنانچه فکری سبب تولید ناراحتی، پریشانی، رنجش، خشم، و هرنوع عاطفه منفی در شما می ...

عزت نفس ضعیف : من آدم بی ارزشی هستم(۱۷)

عزت نفس ضعیف : من آدم بی ارزشی هستم(۱۷)

[caption id="attachment_28465" align="aligncenter" width="340"] دچار شدن به افسردگی مخصوصاً از نوع اساسی، میتواند این باور شما را تقویت کند که«من آدم بی ارزشی هستم»[/caption]   دانستیم باورهایی مثل «من آدم بی ارزشی هستم» به روش های مختلفی میتواند در ذهن انسان ریشه بزند. ازجمله فاکتورهایی که موجب چنین باورهای در انسان می شود، تربیت نخستین انسان است. اما مسئله اصلی اینجاست که چرا با وجود گذشت سالیان زیاد، چنین این باور در ذهن انسان همچنان حضور دارد و بر رفتارها و احساسات ...

عزت نفس ضعیف و خود ارزیابیهای منفی(۱۶)

عزت نفس ضعیف و خود ارزیابیهای منفی(۱۶)

[caption id="attachment_27477" align="aligncenter" width="348"] خود ارزیابی منفی عموماً درهنگام مواجه انسان با « موقعیت درمعرض خطر» ظاهر می شود[/caption] درمدل ۳، راجع به اینکه چگونه عزت نفس ضعیف وخاموش فعال میشود و خود را تا حد شدید حفظ میکند، بحث کردیم. هنگامی که با یک موقعیت خطر ساز مواجه می شویم، باور هسته ای منفی ما راجع به خودمان بطور خودکار فعال میگردد و به دونوع تفکر منفی منجر می شود: انتظارات سودار  و   خود ارزیابی منفی درمدل پیشین، ما راجع به نحوه ...

عزت نفس ضعیف و به چالش کشیدن انتظارات سودار!(13)

عزت نفس ضعیف و به چالش کشیدن انتظارات سودار!(13)

[caption id="attachment_28100" align="aligncenter" width="400"] من الان در چه وضعیت یا موقعیتی قرار دارم؟[/caption] ادامه برنامه به چالش کشیدن افکار مربوط به عزت نفس ضعیف: به چالش کشیدن انتظارات سودار، کاری نیست که شما بتوانید در ذهن تان انجام دهید، چون باعث اغتشاش و سردرگمی ذهنی خواهد شد. بهترین شیوه ثبت کردن و نوشتن اقدمات تان در یک دفتر می باشد. دفتری که ما اسم آنرا «دفتر ثبت تفکر» گذاشته ایم. این دفتر شامل کاربرگ های خاصی می باشد که باید طبق آموزش ها ...

عزت نفس ضعیف و به چالش کشیدن انتظارات سودار!(12)

عزت نفس ضعیف و به چالش کشیدن انتظارات سودار!(12)

یکی از شیوه های پرداختن به انتظارات سودار، به چالش کشیدن آنهاست. درمعالجه رفتاری- شناختی، این شیوه را «مجادله» هم می نامند. بیاد داشته باشید که جنس افکار وانتظارات ما از مقوله های ذهنی است، یعنی جزو امورآموختنی واکتسابی بوسیله ذهن هستند، پس از جنس واقعیت نمی باشند. ازآنجائیکه خود ذهن، فکر را خلق میکند یا آنرا بوجود می آورد، ذاتاً هیچگونه اجباری وجود ندارد که دیگری یا دیگران و/ یا حتی خودتان (بعنوان یک روح مستقل از فکر)، محصول ذهنی ...

عزت نفس ضعیف: انتظارات سودار منفی!(11)

عزت نفس ضعیف: انتظارات سودار منفی!(11)

درمدل سوم راجع به چگونگی فعال شدن عزت نفس ضعیف ازحالت خاموش به فعال و تا رسیدن آن به قله شدت و فروزش شدید، ادامه می یابد، بحث کردیم، گفتیم وقتی با موقعیت خطرناکی مواجه می شویم یعنی درمعرض خطر واقع می شویم، باور هسته ای منفی که راجع به خودمان ذخیره کرده بودیم، فعال شده و به دو نوع طرز تفکر منفی منجر می شود. « انتظارات سودار » «خود ارزشیابی منفی» در مدل سوم راجع به هرکدام از این الگوهای فکری ...

عواملی که باعث حفظ عزت نفس ضعیف می شوند!(۱۰)

عواملی که باعث حفظ عزت نفس ضعیف می شوند!(۱۰)

[caption id="attachment_26145" align="aligncenter" width="400"] اگر قانون شما فقط تهدید شود، پاسخ شما میتواند از نوع «انتظار وقوع رخداد بد» باشد[/caption] ادامه مباحث مدل سوم: عزت نفس ضعیف چگونه حفظ می شود؟   دو عامل مهمی که در حفظ  و ماندگاری عزت نفس ضعیف شما نقش بازی میکنند، عبارتند از:   توقعات یا انتظارات سودار یا انحرافی اگر قانون شما فقط تهدید شود(یعنی هنوز شکسته نشده  است، ولی بنظر می رسد دریک لحظه ای این اتفاق بیفتد)، پاسخ شما میتواند از نوع «انتظار وقوع رخداد بد» باشد. ...

عزت نفس و افعی باور هسته ای شما!(۹)

عزت نفس و افعی باور هسته ای شما!(۹)

[caption id="attachment_11520" align="aligncenter" width="400"] «من بایدبتوانم کارم را بطور صد درصد انجام بدهم، بدون اشتباه و بدون هرگونه کمک و آویزون شدن به دیگران»[/caption]   ادامه مبحث مربوط به عزت نفس از مدل سوم موقعیت در معرض خطر یا خطر قریب الوقوع هنگامی که باورهسته ای منفی شما در موقعیتی «در معرض خطر» قرار میگیرد، بطور خودکار فعال می شود. احتمالا ًاین فکر به ذهن تان خطورمیکند که «اوضاع وخیمه همه چیزخراب خواهدشد»، یا اینکه خودتانرا بشدت مورد سرزنش وانتقاد قرارمیدهید. این دونوع تفکررا  توقعات ...

موقعیت های خطر برای تقویت عزت نفس ضعیف!(۸)

موقعیت های خطر برای تقویت عزت نفس ضعیف!(۸)

    قوانین و مقررات بی فایده ، رفتارهای بی فایده تولید میکند هنگامی که درمدل دوم قوانین و مقررات بی فایده را معرفی کردیم، روشن شد که این قوانین درحقیقت ازباورهای هسته ای منفی شما و زنده و فعال نگهداشتن آن حفظت میکنند. قوانین و مفروضات بی فایده ای، مانند: "من باید هرکاری را ۱۰۰% کامل انجام بدهم، والا شکست خواهم خورد،" " اگر خیلی به سایر افراد نزدیک شوم، مرا ترد خواهند کرد"، "اگر احساسات و عقاید واقعی ام را ابراز کنم، مردم  مرا ...

قوانین و افکاری که عزت نفس ضعیف را حفظ میکنند!(۶)

قوانین و افکاری که عزت نفس ضعیف را حفظ میکنند!(۶)

در ادامه مباحث مدل دوم مربوط به عزت نفس ضعیف محافظت کردن ازخودمان بوسیله  قوانین و پیش فرض ها هنگامی که ما این توضیحات منفی راجع به خودمانرا، قویاً باور کنیم، شگفت انگیز نیست که راجع به خودمان احساس خیلی بدی داشته باشیم و عواطف منفی نیرومندی را تجربه کنیم. درحالیکه ما موقعیت های منفی را تجربه میکنیم و به این نتیجه گیریهای منفی راجع به خودمان می رسیم، غریزه بقاء انسانی مانیز دست به کار می شود و برای اطمینان از بقاء ...