آقایان گردو بخورید تا سرطان پروستات نگیرید!

آقایان گردو بخورید تا سرطان پروستات نگیرید!

آقایان گردو بخورید تا سرطان پروستات نگیرید! [caption id="attachment_11796" align="aligncenter" width="400"] مطالعه همچنین نشان داد که مصرف گردو تاثیرات مثبتی بر روی ژن‌ های مرتبط با کنترل رشد تومور دارد.[/caption] گردومحققان دانشگاه کالیفرنیا در تحقیقات اخیر خود دریافتند که گردو سرعت رشد تومورهای سرطانی پروستات را در موش های آزمایشگاهی کاهش می ‌د‌هد. این مطالعه همچنین نشان داد که مصرف گردو تاثیرات مثبتی بر روی ژن‌ های مرتبط با کنترل رشد تومور دارد. سرطان پروستات یکی از سرطان های شایع در میان مردان است ...