بهترین سن و سال جدا خواباندن کودک

بهترین سن و سال جدا خواباندن کودک

[caption id="attachment_28316" align="aligncenter" width="400"] هرچه جدا خواباندن کودک در سنین پایین تر صورت بگیرد، این کار راحت تر است.[/caption]   در هر مرحله از زندگی کودک، والدین با چالش‌هایی رو‌به‌رو هستند که هر کدام آن را به شیوه خود حل می‌کنند؛ از شیر گرفتن، آموزش دستشویی رفتن و بالاخره جدا خواباندن کودک ، برای بسیاری از پدر و مادرها یک مشکل بزرگ تلقی می‌شود. به طور کلی نوزاد بهتر است در سال اول از زندگی خود، در اتاق والدین اما در تخت خواب ...