علاقمند کردن کودکان پیش دبستانی به کتابخوانی(۱۳)

علاقمند کردن کودکان پیش دبستانی به کتابخوانی(۱۳)

یکی از شیوه های بسیار مهم و ساده برای رشد و افزایش دانش بچه ها مهارت خواندن است. برای اینکه نیاز آنان درتبدیل شدن به خواننده موفق  تامین شود، میبایست ازهمان دوران طفولیت با صدای بلند برایشان کتاب بخوانید. در این راه به چی نیاز دارید: کتابهای چوبی، کتابهای قابل پیش بینی وکتابهایی که مفاهیم برچسب و اسم همچون رنگ ها، اعداد، شکل ها  را دارند. دیکشنری یا لغتنامه کودکان، ترجیحاً مقدماتی کاغذ، قلم، مدادرنگی مومی، مارکر یا نشانگذار   از زمانی که کودکتان متولد میشود، ...