همراه هرلقمه، یک تفکر هوشیارانه بخورید

همراه هرلقمه، یک تفکر هوشیارانه بخورید

در هر لقمه داخل دهان، یک نوع تفکر هوشیارانه بخورید که با ملایمت به شما یاد آوری میکند؛ این ماده ایست برای سوخت رسانی وتامین انرژی ماشین حیرت انگیزبدن. غذا یک ماده خوشمزه است، نه یک محبوب و معشوقه برای شما!  پس حواس تان باشد که عاشق هیچ غذایی نشوید و بالعکس از هیچ غذایی نفرت به دل راه ندهید. همه غذاها نهایتا یک هدف دارند و آنهم ایجاد احساس سیری در شما که نتیجه هایی اش تامین انرژی و مواد ...

درس هایی برای زندگی،حضور خودتان را حفظ کنید!(۷)

درس هایی برای زندگی،حضور خودتان را حفظ کنید!(۷)

حضور خودتان را حفظ کنید حضورشاد، راضی،خرسند و تسلیم شما، نمایش فضای طراوت وسادگیست. به لحاظ فیزیکی، عاطفی و روحی قوی بنظرمی رسید، درعین حال وانمود می کنید نیروی قویتری را ذخیره ساخته اید. شما متواضع، هماهنگ و متعادل هستید. شما اگربه استراحت فرمان میدهید، با اعتماد بنفس، مجاب می سازید آرام باشید. تعمق کنید. هشدارها را  خوب احساس کنید. سرتان را بالا بگیرید و شانه هایتانرا راست نگهدارید. به جلو چشم بیاندازید. نفس عمیق بکشید. با صدای ملایم، به سبکی متفکرانه، صحبت کنید. بندرت در میان کلام، وقفه درست کنید. چشمان شما پیام ...