برنامه شماره ۶۵۲ گنج حضور،برتبسم های شیرایمن مباش

برنامه شماره ۶۵۲ گنج حضور،برتبسم های شیرایمن مباش

?بر تبسّم های شیر، ایمن مباش ?مال دنیا شد تبسّم های حق ?کرد ما را مست و مغرور و خَلَق ?فقر و رنجوری به استت ای سَنَد ?کان تبسّم، دام خود را بر کَنَد     برنامه شماره ۶۵۲ گنج حضور اجرا: پرویز شهبازی   ۱۳۹۶تاریخ اجرا: ۲۷ مارس ۲۰۱۷ ـ ۸ فروردین PDF ،تمامی اشعار این برنامه All Poems, PDF Format مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۲۰۹  Rumi( Molana Jalaleddin) Poem(Qazal)# 1209, Divan e Shams ای دلِ بی‌بهره، از بهرام ترس وز شهان در ساعتِ اِکرام(۱) ترس دانه شیرین بُوَد اِکرامِ شاه دانه دیدی، آن زمان ...