خواص آیه امن یجیب

خواص آیه امن یجیب

[caption id="attachment_3112" align="aligncenter" width="400"] آیه امن یجیب جهت نجات یافتن از گرفتاری و بلا خوانده می شود[/caption] ثواب خواندن امن یجیب,دعا,دعاهای مستحبی خیلی وقت‌هاشده است که به هنگام دعا و مناجات به آیه أمّن یجیب توسل کرده‌ای تا حاجات خود را از خدا بخواهی. بارها و بارها با سوز و شور این آیه را خوانده و زمزمه کرده‌ای تا بر استجابت دعایت تأکید کرده باشی، اما چرا این آیه؟! آیا دلیل خاصی دارد که این آیه را در دعا تکرار می ...