نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد(۱)

نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد(۱)

شرح شعر«میلاد انسان» اثر اقبال لاهوری نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد حس لرزید که صاحب نظری پیدا شد   عشق از فرط شادی به نعره درآمد که باشنده ای بوجود آمده که می تواند عشق را تجربه کند و بوسیله او به این جهان بیاید. عشق چیست؟ حس زندگانی است که در تمام موجودات عالم وجود دارد. فقط یک زندگی هست که در همه عالم می تپد. آن زندگی که در من ارتعاش میکند، همان زندگی ای است که درحیوان، نبات، ...