متن تبریک روز پدر

متن تبریک روز پدر

پدر بشنو این حرف فرزند خویش عزیزو گرامی و دلبند خویش تویی مایه ی بود و پیدایشم کنا رت به ناز و به آسایشم پدر تکیه گاه وجود منی تو سرمایه ی هست و بود منی پدرم روزت مبارک باد اس ام اس تبریک روز پدر سلامتی اون کسی که ساقی نبود ولی هر روز برامون عرق ریخت....!! پدر متن تبریک روز پدر پدر یعنی که دستی ازسخاوت پدر یعنی کتابی از صداقت پدر یعنی که دستی پینه بسته نگاهی گرم اما سخت خسته  پدر یعنی جدا از خستگی ها پدر یعنی همه دل بستگی ها روز پدر مبارک پیام تبریک روز پدر پدر جان ، با ...