چگونه از قهوه ای شدن و واکنش میلارد مواد غذایی جلوگیری کنیم؟

چگونه از قهوه ای شدن و واکنش میلارد مواد غذایی جلوگیری کنیم؟

چرا مواد غذایی قهوه ای می شوند؟! وقوع واکنش های قهوه ای شدن در مواد غذایی مختلف از جمله گوشت، ماهی، میوه و سبزی در زمان های پخت، فرآوری و نگهداری باعث کاهش ویژگی های حسی محصول، در نتیجه بروز تغییراتی در رنگ، عطر، طعم و خواص تغذیه ای آنها می گردد. این تغییرات معمولاً باعث محدود شدن زمان ماندگاری محصولات غذایی می شود. انواع واکنش های قهوه ای شدن واکنش های قهوه ای شدن در مواد غذایی از نظر شیمیایی به دو ...