سرما خوردگی در فصل پائیز را با رعایت این نکات کنترل کنید

سرما خوردگی در فصل پائیز را با رعایت این نکات کنترل کنید

سرما خوردگی در فصل پائیز را با رعایت این نکات کنترل کنید سرما خوردگی از بیماری هایی است که در پائیز گریبان گیر اغلب افراد جامعه است این بیماری انواع مختلفی دارد که می تواند فرد را تا چند روز زمین گیر کند.   از این رو پیشگیری را می توان بهترین راه برای مقابله با این بیماری دانست. اما بهترین راه های پیشگیری کدامند؟   افراد بالغ در طول سال ممکن ۳ یا ۴ بار سرما خوردگی معمولی را تجربه کنند و این مقدار ...