جشن هالووین،شادی زیر سایه خرافات

جشن هالووین،شادی زیر سایه خرافات

جشن هالووین،شادی زیر سایه خرافات فارغ از مرز میان پاییز و زمستان، کم و زیاد و مرگ و زندگی، هالووین فرصتی برای شادی کردن و پرداختن به خرافات است. شنیده ها حاکی از آن هستند که ریشه این مراسم به آیین باستانی «سامهِین» (Samhain) سلتیک باز می گردد. وب‌سایت روزیاتو - حامد آل محمد: فارغ از مرز میان پاییز و زمستان، کم و زیاد و مرگ و زندگی، هالووین فرصتی برای شادی کردن و پرداختن به خرافات است. شنیده ها حاکی از ...