تحمل پریشانی عاطفی : پذیرش پریشانی (۱۴)

تحمل پریشانی عاطفی : پذیرش پریشانی (۱۴)

  سوم: تعهد برای کنارگذاشتن رفتارگریز و انجام رفتار متضاد به محض اینکه تایید کنید که الان دچار پریشانحالی و ناراحتی هستم، بواسطه همین هوشیاری از تحریک کننده هایتان و نشانه های هشدار دهنده، در موقعیت بهتری قرار دارید تا جهت حذف کردن یا کنار گذاشتن روش های«گریز» معمولی(یعنی، گریزازموقعیت، جستجو یا چک کردن های اطمینان بخش، حواسپرتی یا چشمپوشی و سرکوب، مصرف الکل یا داروها، تغذیه بینج یا تغذیه عاطفی، خواب زیاد، برون ریزی یا تخلیه خطرناک و غیره)، بیشتر متعهد شوید. درمدل ...

تحمل پریشانی عاطفی: رفتار یا کنش متضاد(۱۱)

تحمل پریشانی عاطفی: رفتار یا کنش متضاد(۱۱)

کنش یا رفتار متضاد قبلا در مباحث مدل اول، روش های گریزیا فرار از پریشانی و ناراحتی را شناسایی و آموختید. اکنون لازم است پس از شناسایی تلاش کنید که رفتار متضاد با آن را اجرا کنید.به این منظور جدول زیر برای خلاصه کردن کنش های متضادباهریک از شیوه های گریزازپریشانی کمک موثری به شما خواهد بود. زیرهرکدام ازکنش های متضاد یا منطبق با روشهای گریز مخصوص خودتان خط بکشید. البته اگر بخواهید رفتار مخصوص خودتان را در یک چنین جدولی داخل ...

رفتارهای بی فایده کمالگرایی(۱۰)

رفتارهای بی فایده کمالگرایی(۱۰)

کمال گراها همچنین دردامنه وسیعی از رفتارهای بی فایده ای درگیرمی شوند تا اطمینان حاصل کنند که به استاندارد بالایی که خودشان تعیین کرده اند، دست می یابند. شاید شما هم حداقل در بعضی ازاین رفتارها به مدت طولانی درگیر بوده اید. در این شرایط حتی ممکن است متوجه نشوید که این استاندارهای سفت و سخت بخش قابل ملاحظه ای از زندگی روتین شما را تشگیل داده اند. در مدل اول رفتارهای کمالگرایانه را مرورکردیم.اکنون یکباردیگرضمن انداختن نگاهی برفهرست این رفتارها،درگیربودن خودتان درآنها ...

مدلهای علمی معالجه اضطراب سلامتی

مدلهای علمی معالجه اضطراب سلامتی

قبل از اینکه بخواهیم سر صحبت را راجع به اضطراب سلامتی باز کنیم، بهتر است اشاره ای داشته باشیم به این که اصلاً  مفهوم سلامت بطور کلی چیست وبه چه معناست.     یقیناً در مفهوم سلامت اکثر مردم دیدگاه یکسان ندارند. این موضوع ازنظر متخصصان و مردم عادی تفاوت قابل ملاحظه دارد. اکثر مردم تصور میکنند فرد سالم یعنی کسی که فاقد بیماریست، از آسیب دیدگی جسمی، یا ناتوانی و معلولیت های مختلف رنج نمی برد. این درحالیست که، مفهوم "سلامتی" در ...

چگونه اختلال پانیک ماندگار و تثبیت می شود؟-بخش ششم

چگونه اختلال پانیک ماندگار و تثبیت می شود؟-بخش ششم

هنگامی که اختلال پانیک شروع می شود، چندین فاکتور برای نگهداری از آن دست به دست هم میدهند: ?حساسیت اضطرابی و تمرکز روی واکنش های  درونی بدن البته ما قبلا راجع به کیفیت تاثیرگذاری این دو فاکتوردراختلال پانیک بحث کرده ایم، بااینحال اینها به حفظ واستمرارجریان پانیک نیزکمک میکنند. هرچقدرشخصی بیشترمتقاعد شده باشدکه نشانه های اضطراب می توانند علامت حمله پانیک قریب الوقوع باشند، به همان میزان بیشتر تمایل پیدا میکند برتغییرات بدنی درونی خودش تمرکزنماید.شاید فرد بیمار قصدش این است که هشدارکافی ...

عدم تحمل پریشانی چگونه تشگیل می شود؟-بخش سوم

عدم تحمل پریشانی چگونه تشگیل می شود؟-بخش سوم

احتمالاً ترکیبی از فاکتورهای محیطی و بیولوژیکی باعث می شوند که برخی افراد نسبت به بعضی دیگر،در تحمل پریشانی عاطفی  بی تحمل تر یا نابردبارترباشند. استدلال می شود که ازنظر بیولوژیکی برخی افراد نسبت به بعضی دیگردرمقابل عواطف منفی حساس ترهستند،عواطف منفی را آسانترتحمل میکنند وبا میزان شدیدتروبرای مدت زمان طولانی تری  با آن کنار می آیند. احتمال دارد تجربیات جریان رشد دوران کودکی، نوجوانی و زندگی بزرگسالی، نحوه ارتباط و برخورد شما با عواطف را شکل بدهند. بعضی از مردم شاید روش ...