ارتباط جسورانه در سایه تکنیک تجسم سازی ذهنی!(۱۸)

ارتباط جسورانه در سایه تکنیک تجسم سازی ذهنی!(۱۸)

ادامه مباحث مربوط به مدل پنجم جسارت ورزی ارتباط با دیگری همیشه توام با هیجان و احساس می باشد. احساسی که در فرایند ایجاد ارتباط صحیح مداخله میکند و آنرا به انحراف می کشاند. در مطالب قبل با چند تمرین آرامبخشی یا رلکسیشن آشنا شدیم تا بتوانیم اجرای مکرر آنها نسبت به کنترل هیجانات خود مهارت کسب کنیم. در ادامه تمرینات فوق، به معرفی تکنیک بسیار موثر دیگری می پردازیم که با تکرار و پشتکار شما در انجام آن، توانایی ارتباط جسورانه ...

چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد(۱۴)

چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد(۱۴)

جسارت ورزی احساسات منفی جسارت ورزی احساسات منفی هنگامی بکارمی رودکه شما درخودتان احساسات منفی بسیاری را نسبت به دیگری حس میکنید، مثل احساس خشم، رنجش، نفرت، بدبینی، جراحت ونظایر اینها. با روشی آرام و کنترل شده توجه تانرا روی تاثیرنامطلوب رفتار شخص دیگر روی خودتان، متمرکز می سازید. این کار به شما اجازه میدهد تا با احساسات خود ارتباط بگیرید بدون اینکه دچار طغیان کنترل ناپذیر بشوید، و به شخص دیگر راجع به اثرات اعمال و گفتارش روی شما، تذکری بدهید. شما میتوانید ...

چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد؟(۱۲)

چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد؟(۱۲)

ما مباحث مختلفی را طی سه مدل علمی راجع به جسارت ورزی بعمل آوردیم و چند شیوه کاربردی برای رفتار جسورانه را آموزش دادیم، اکنون در مدل چهارم  این بحث مهم روانشاختی قرار داریم و لازم است که شما برای ارتباط جسورانه دارای یکسری تکنیک های عمومی و ریشه ای باشید تا بتوانید در موقعیت های مورد نیاز استفاده کنید.   بنابر این در این مدل ما برخی ازتکنیکهای عمومی رفتار جسورانه را معرفی میکنیم. این تکنیک ها میتواند دردامنه وسیعی ازشرایط وموقعیت ...

مدلهای علمی پرورش روحیه جسورانه!

مدلهای علمی پرورش روحیه جسورانه!

  انسان بعنوان موجود اجتماعی درمتن مناسبات و قواعد اجتماعی قابلیت های خودش را پرورش میدهد و ملاحظه یا تفسیری که ازموقعیت داردو ساختارشخصیتی خود، نوع خاصی از ارتباط با دیگران را برقرار می سازد.   مهم ترین مهارت هایی ارتباطی مورد نیاز برای یک فرد عبارتند از: مهارت خود آگاهی، مهارت مقابله با احساسا ت، مهارت تصمیم گیری، مهارت تفکّرنقّادانه، مهارت حل مسئله و مهارت مطالبه گری یا رفتار جسورانه می باشد(assertiveness ).   مهارت ارتباطی جسورانه که در ادبیات روان شناسی و روانپزشکی ...

چه چیزی جلوی رفتار جسورانه ما را میگیرد؟-بخش پنجم

چه چیزی جلوی رفتار جسورانه ما را میگیرد؟-بخش پنجم

چه چیزی جلوی رفتار جسورانه ما را میگیرد؟ [caption id="attachment_5093" align="aligncenter" width="400"] Bill Gates[/caption] فاکتور ها و عواملی که مانع از جسور بودن ما می شوند، عبارتند از: باورهای خود تخریبی: ممکن است نسبت به جسور بودن، توانایی و قابلیت خودتان برای جسارت بخرج دادن، یا راجع به اتفاقاتی که درصورت جسور بودن ما می افتند،دارای باورهای غیر واقعی باشیم و بطرز منفی با خودمان صحبت کنیم. خصوصاً باخودحرف زدن اغلب مواقع علت اصلی رفتار و کنش های غیر جسورانه و منفعلانه ما می باشند. ...

چه چیزی مانع ازجسور بودن ما می شود؟-بخش سوم

چه چیزی مانع ازجسور بودن ما می شود؟-بخش سوم

?علت ها ☠چه چیزی مانع ازجسور بودن ما می شود؟ فاکتور ها و عواملی که مانع از جسور بودن ما می شوند، عبارتند از: ?باورهای خود تخریبی. ممکن است نسبت به جسور بودن، توانایی و قابلیت خودتان برای جسارت بخرج دادن، یا راجع به اتفاقاتی که درصورت جسور بودن برایتان بیافتند،دارای باورهای غیر واقعی هستید و بطرز منفی با خودتان صحبت  میکنید. خصوصاً باخودحرف زدن اغلب مواقع علت اصلی رفتار و کنش های غیر جسورانه و منفعلانه ما هستند. به مثالی از این باورها دقت کنید: •  ...