در این جزیره مردگان را از قبر بیرون کشیده و برایشان لباس می پوشانند!

در این جزیره مردگان را از قبر بیرون کشیده و برایشان لباس می پوشانند!

در این جزیره مردگان را از قبر بیرون کشیده و برایشان لباس می پوشانند! جزیره ای در اندونزی طبق آیین اجداد پیشین خود، هر ۳ سال مردگان خود را از قبر بیرون می آورند و با پوشاندن لباس برای آنها، در مراسمی که نشان دهنده عشق و احترام انسان‎های زنده به مردگان و نامش تمیز کردن اجساد است، شرکت می کنند.   مردمانی که مرده ها را از قبر در می آورند و لباس بر تنشان می کنند مردمانی که مرده ها را از قبر در ...