ازنظر شما جذابیت چهره به چه چیزهایی مربوط می شود؟

ازنظر شما جذابیت چهره به چه چیزهایی مربوط می شود؟

جذابیت چهره خواه برای زن یا مرد، یک امر کاملا نسبی بوده و براساس نظر شخصی و دریافت فردی مورد ملاحظه قرار میگیرد. اما بهرحال فاکتورهایی وجود که با رعایت آن میتوانید جذابیت خود را بیشتر بسازید تحقیقات ثابت کرده که خانم ها به آقایانی که ریش دارند بیشتر جذب می شوند اکثر مردم ویژگی های خاصی را به عنوان زیبایی در نظر می گیرند که در ادامه به برخی از آنها اشاره کرده ایم. کدام ویژگی‌های صورت باعث جذابیت شما می‌شود؟ شباهت آیا تا ...