چگونه خودمان رژ لب بسازیم؟

چگونه خودمان رژ لب بسازیم؟

اگر رژتون به انتهای خودش رسیده و یا شکسته شده و یا اینکه رژی با رنگ تند دارید و میخواهید ملایمش کنیدبرای شما پیشنهاد آسان ومقرون به صرفه ای داربم ،خودتون رژلبتون را بسازید.شما در منزل خودتون میتوانید با مواد ساده و در دسترسی که دارید رژ لب براقی آماده کنید. موادی که لازم دارید : کمی وازلین کمی رژ جامد ظرفی در دار و کوچک برای نگهداری از رژ ساخته شده یک قاشق فلزی یک برس لب برای آماده کردن رژ: vaseline1 رژ لبتان را خودتان بسازیدمقداری ...