سمبولیسم یا سبک نمادگرایی و حقایقی خواندنی درباره آن

سمبولیسم یا سبک نمادگرایی و حقایقی خواندنی درباره آن

[caption id="attachment_2885" align="aligncenter" width="400"] نمادگرایی را می توان بیشتر یک فلسفه درباره محتوا و معنای هنر دانست- فرشته زخمی (هوگو سیمبرگ)[/caption]   سبک نمادگرایی (سمبولیسم) چیست؟ نماد گرایی (سمبولیسم) جنبشی هنری در واکنش به جنبش های رئالیسم و امپرسیونیسم بود. شاعران، موسیقی دانان، هنرمندان و نویسندگان جنبش نماد گرایی همگی از نمادها استفاده می کردند تا مفاهیم را به شیوه ای غیر مستقیم بیان کنند. نقاشان نمادگرا می خواستند نقاشی هایشان معانی ای فراتر از اشکالی که می کشند را به نمایش بگذارد.   زمان ...