طرز ساخت جاسوزنی به سلیقه شخصی خودتان

طرز ساخت جاسوزنی به سلیقه شخصی خودتان

با پارچه های اضافی از لباسهایی که دوخته اید، می تواند آسان و سریع، جاسوزنی زیبایی درست کنید. [caption id="attachment_7705" align="aligncenter" width="400"] طرز ساخت جاسوزنی به سلیقه شخصی خودتان[/caption] طرز ساخت جاسوزنی پارچه ای وسایل لازم پارچی رنگی دکمه مهره قیچی نخ سوزن مراحل ساخت ۱ جاسوزنی زیبایی درست کنید پارچه ای که برای درست کردن جاسوزنی در نظر گرفته اید را روی یک سطح صاف، پهن کنید. یک بشقاب گرد روی پارچه بگذارید و دور تا دور آنرا قیچی کنید. ۲ جاسوزنی زیبایی درست کنید مطابق عکس، دور تا ...