قوانین لباس پوشیدن شیک و جداب برای مردان

قوانین لباس پوشیدن شیک و جداب برای مردان

لباس پوشیدن برای مردان میتوان ساختمان بدنی آنان را به وجه زیبا و یا برعکس نازیبا نمایش دهد. بنابراین درخصوص لباس پوشیدن آقایان لازم است از یکسری اصول و قواعد عمومی که تجربه اثربخش بودن آنرا به اثبات رسانده، پیروی کنند. به این منظور در اینجا ۲۵ قانون شیک پوشی برای مردان را معرفی میکنیم تا حداقل با رعایت برخی از آنها شما بتوانید جذابیت و نفوذ زبان بدنی خود را بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بسازید.     ۱٫ کت های دو دکمه بخرید. ...