اولین تاکسی ها چگونه وارد ایران شدند؟

اولین تاکسی ها چگونه وارد ایران شدند؟

گسترش شهرنشینی و به کارگیری اتومبیل در جابه‌جایی افراد، ضرورت وجود حمل‌ونقل درون‌شهری بیش از پیش احساس می‌شد. کارهایی متفاوت برای حل این مشکل صورت گرفت. شکل‌گیری تاکسی‌ها از جمله این کارها برای جابه‌جایی افراد به شمار می‌آمد. کالسکه‌ها تا پیش از تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها برای جابه‌جایی مردم در شهرها به کار می‌آمدند. نخستین تاکسی‌ها فعالیت خود را از حدود سال ١٩٠٧ میلادی آغاز کردند. این تاکسی‌ها معمولا با رنگی متمایز مشخص می‌شدند و با سرعت ٣٠ کیلومتر در ساعت مسافران ...