ثواب تمجید خداوند و دعای حضرت داود علیه السلام

ثواب تمجید خداوند و دعای حضرت داود علیه السلام

[caption id="attachment_2534" align="aligncenter" width="400"] دعای حضرت داود علیه السلام در تمحید خداوند[/caption] مروى است که داود علیه السلام چون این تحمید را خواندند به او خداى عزّ و جلّ وحى فرستاد : به تعب انداختى فرشتگانى را که موکّل بر تو هستند جهت محافظت کردن تو و نوشتن‏ نامه اعمال تو.زیرا که ثواب این دعا بسیار است و باید که همه ایشان آن را بنویسند  و دعا این است: اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ دَائِماً مَعَ دَوَامِکَ وَ لَکَ الْحَمْدُ بَاقِیاً مَعَ بَقَائِکَ وَ ...