اینهم سرنوشت پیشکسوتان هنر!

اینهم سرنوشت پیشکسوتان هنر!

هفته نامه تجارت فردا، هنرمندان عرصه سینما و تئاتر بیش از دیگر رشته‌های هنری آسیب‌پذیرند چراکه آنها در گذشته‌ای نه‌چندان دور در مرکز توجه بودند و شهرت و محبوبیت برای آنان موقعیتی ساخته بود که حتی بدون نفع مالی هم رضایت خاطر داشتند. بسیاری از هنرمندان سینما و تلویزیون با اینکه درآمد بالایی نداشتند و از حرفه خود از لحاظ مالی منتفع نمی‌شدند اما دل به همین شور و استقبال مردم از آنان و آثارشان خوش می‌کردند و همین‌ها بود که ...