میلیاردر خسیس جهان با خصلت های شگفت انگیز

میلیاردر خسیس جهان با خصلت های شگفت انگیز

جی پل گتی، صاحب ۸۰% نفت جهان و همینطور خسیس ترین فرد جهان میخواهیم از میلیاردر خسیس جهان صحبت کنیم که ذهن شما را نسبت به واقعیت باز میکند و نشان میدهد داشتن ثروت با وسواس ثروت اندوزی متفاوت است.    وقتی کلمه «میلیاردر» را می‌شنوید، احتمالا یاد «جان دی. راکفلر» یا «بیل گیتس» می‌افتید، و شاید حتی نام «جی. پل گتی» رانشنیده باشید. او در نیمه دوم قرن بیستم زندگی می‌کرد و ثروتمندترین مرد جهان بود. او ۸۰% از نفت جهان را در اختیار ...