برای رئیس جمهور شدن،همگی این افراد دارای صلاحیت هستند!

برای رئیس جمهور شدن،همگی این افراد دارای صلاحیت هستند!

روزنامه شهروند - مهرنوش گرکانی: روزهای ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری، روزهای پرخبر و پرحاشیه‌ای است. از ساعت‌های نخست ثبت‌نام خیل عظیمی از مردم به ستاد ثبت‌نام انتخابات کشور می‌روند و برای کاندیداشدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند. حال چندروزی است که انتخابات ریاست‌جمهوری ایران وارد فاز ثبت‌نام شده است؛ موضوعی که البته چهره زیبایی ندارد و باعث انتقاد بسیاری از چهره‌ها و حتی افکار عمومی نسبت به صف طویل ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری شده است.   در میان ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری، مانند ...