راهکارهای مهم تغذیه ای برای ثابت نگه داشتن وزنتان

راهکارهای مهم تغذیه ای برای ثابت نگه داشتن وزنتان

  برای ثابت نگه داشتن وزنتان پیشنهادات ویژه ای داریم برخی افراد پس از رسیدن به وزن ایده آل تمایل دارند وزنشان را ثابت نگه دارند و از بالارفتن یا پایین آمدن آن پیشگیری کنند متخصصین تغذیه چه روش هایی در اختیار این افراد قرار میدهند چه توصیه هایی به آن ها می کنند راهکارهای موثر تغذیه ای در این زمینه را با هم مطالعه می کنیم . ۱-برای ثابت نگه داشتن وزن تان میان وعده را فراموش نکنید. ۲-از خوردن غذاهای مورد ...