صنایع دستی بی نظیر همدان

صنایع دستی بی نظیر همدان

سفال و سرامیک: یکی از مهمترین رشته های صنایع دستی استان همدان سفال و سرامیک است که دارای شهرت جهانی است. مرکز اصلی تولید این رشته در شهر لالجین می‌باشد. قدمت تولید سفال و سرامیک در این منطقه به ۷۰۰ سال پیش می‌رسد. وجود اساتید و هنرمندان برجسته در این دیار و تنوع در تولیدات این رشته بسیار است. بعنوان مثال تولید انواع ظروف مصرفی، ظروف تزئینی و آثار هنری، انواع تندیس، تولیدات سرامیک لعابدار، نقاشی شده و بدون نقاشی، خام پخت ...