ازبین بردن سنگ کلیه بوسیله امواج اولتراسوند

ازبین بردن سنگ کلیه بوسیله امواج اولتراسوند

  ویژگی‌های دستگاه ESWL Extracorporeal shock wave Lithotripsy2 *قابل استفاده افراد بسیار چاق و کودکان *دقت فوق العاده برای شناسایی محل‌ ‌سنگ *درد بسیار کمتر، بدون نیاز‌ ‌به استفاده از‌ ‌دارو های مسکن *دارای دو سیستم تشخیص محل‌ ‌سنگ(x- Ray , Sonography ) منبع انرژی اساس تمامی shockwave Generator ها بر مبنای اصل هندسی بیضی است. امواج شوک در نقطه کانونی اول ( یعنی ۱F که در نیمه بیضی است) درست می‌شوند و به نقطه کانونی دوم هدایت می شوند (۲F که درون بیمار است. ) ناحیه کانونی ...