مهمترین نشانه های کمبود پروتئین چیست؟

مهمترین نشانه های کمبود پروتئین چیست؟

وقتی بدن انسان به اندازه کافی از منابع غذایی دارای پروتئین مثل تخم مرغ، گوشت کم چرب، ماهی، آجیل، لبنیات و سبزیجات جهت سوخت رسانی به عضلات برخوردار نباشد، راههای مختلفی وجود دارد که خودش را آشکار سازد یا ابراز نماید. کمبود پروتئین در بدن یکسری عوارض مشهوی دارد که ۷ مورد از آنها را در اینجا معرفی میکنیم تا درهنگام مواجه با آنها به هوش باشید و کمبود را برطرف سازید: مرتب احساس ضعف و گرسنگی می کنید تری هوپو رومرو، ...